• Nadzor lica i pracenje
    Nadzor lica i pracenje

Nadzor lica i praćenje

Veliki deo našeg poslovanja odnosi se upravo na nadzor. Iskustvo i tehnologija kojom se koristimo omogućila nam je da pružimo odlične rezultate na zadovoljstvo svih naših klijenata.

Diskretni nadzor se primenjuju prema svim subjektima u skladu sa procenom agencije, a uz saglasnost klijenta. Vrši se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, licima koja su vam prouzrokovala štetu i sl., kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je, ili može biti, predmet istrage. Nadzor je jedini način da se 100% uverite u veredostojnost određenih sumnji koje imate i dobijete dokaze o kretanju te osobe, mestu stanovanja, načinu života i sl.

Postoji nekoliko elemenata koje je potrebno ispuniti kako bi diskretni nadzor bio uspešan. Ono što je najvažnije, je korišćenje iskusnih i osposobljenih operativaca s potrebnim veštinama u savladavanju različitih problema koji mogu nastati tokom obavljanja navedene delatnosti.

Detektivska agencija Seguridad ima na raspolaganju kvalifikovano osoblje s dugogodišnjim iskustvom u diskretnoj pratnji, prismotri i nadzoru. Naš je zadatak da budemo nevidljivi i prikupimo što više dokaza i informacija koje po zavrsetku nadzora prezentujemo klijentu u obliku detaljnog izveštaja.

Detektivska agencija Seguridad za Vas pruža usluge nadzora i praćenja lica i vozila u realnom vremenu i to je jedan od najpouzdanijih načina da dobijete informacije o osobi koja je predmet nadzora i da dobijete dokaze o kretanju te osobe, mestu stanovanja, načinu života i sl.

Ukoliko smatrate da Vam možemo pomoći prikupljanjem informacija do kojih možemo doći diskretnim nadzorom i praćenjem stojimo Vam na raspolaganju.