• Unutrasnja kontrola i prikriveni islednik
    Unutrasnja kontrola i prikriveni islednik

Unutrašnja kontrola i prikriveni islednik

Jedan od najtežih detektivsko-operativnih poslova upravo predstavlja ovaj, sprovođenje unutrašnje kontrole u firmama.

Primećujete da je konkurencija uvek korak ispred Vas, da su dobro informisani do najsitnijih detalja šta se dešava u Vašoj firmi, da se konkurencija na tržištu u stvari bavi plagijatima, jer su upravo originalne ideje i projekti bukvalno preslikani od Vas i još mnogo, mnogo toga…

Insajderi u kompanijama i firmama su po pravilu izuzetno dobro plaćeni, a u slučaju otkrivanja obećana im je pravna pomoć i radno mesto u drugoj firmi.
Blagovremeno otkrivanje insajdera u Vašoj kompaniji i sprečavanje odlivanja informacija, može sprečiti nenadoknadivu štetu po Vas.
Industrijska špijunaža za svaku veliku i ozbiljnu firmu, danas predstavlja nezaobilazan metod rada na putu ka uspehu.

Prikriveni islednik

Prikriveni islednik spada u posebne dokazne radnje koje nisu dokazna sredstva, jer se njima dokazi ne izvode, već su to radnje kojima se pribavljaju, odnosno obezbeđuju određeni dokazi i to pre svega oni koji spadaju u tzv. materijalne dokaze.

Naši detektivi sa prethodnim višegodišnjim stažom u organima bezbednosti u mogućnosti su da, pored klasičnih krađa imovine (novac, sitan inventar, gorivo, gradjevinski materijal, sirovine i proizvodi i sl.), sprovedu diskretnu istragu i ako se radi o prevarama od strane poslovnih partnera, primanju mita, neovlašćenog kontaktiranja sa konkurencijom, odavanju poslovne tajne, otkriju izvršioce i dostave Vam validan dokazni materijal.

Problemi odavanja informacija, krađe, upotrebe droge i alkohola, nepoštovanje unutrašnjih pravila ponašanja, nemoralno ponašanje i druge eventualne devijacije mogu ozbiljno narušiti poslovne procese u Vašem poduzeću. Našom prisutnošću u Vašem poduzeću otkriti ćemo gore navedene probleme, eventualne slabosti unutrašnje organizacije u segmentu sigurnosti te predložiti mere za njihovo otklanjanje.

Ukoliko imate sumnju da vas neko od zaposlenih u Vašoj firmi potkrada ili sumnjate da se bavi nekim drugim radnjama koje mogu naneti štetu Vašoj kompaniji možete se obratiti Detektivskoj agenciji Seguridad.